Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimeri Enstitüsü, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Periferik ve santral nöropatik ağrılı hastalarda transkutaneal elektrik sinir stimülasyon tedavisinin ağrı, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesine etkisinin karşılaştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Nöromusküler hastalıklarda üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendiren yöntemlerin karşılaştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Ve Uğraşı Tedavisi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English