Education Information

Education Information

  • 2015 - Continues Doctorate

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü/ Klinik Psikoloji Abd, Turkey

  • 2013 - 2015 Postgraduate

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü/ Klinik Psikoloji Abd, Turkey

  • 2007 - 2012 Undergraduate

    Middle East Technical University, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey