Education Information

Education Information

  • 2019 - 2022 Doctorate

    Istanbul Okan University, Graduate School Of Socıal Scıences, İşletme, Turkey

  • 1991 - 1994 Postgraduate

    Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağaçişleri Endüstri Yüksek Mühendisliği, Turkey

  • 1987 - 1991 Undergraduate

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Mtyo Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Turkey