Education Information

Education Information

  • 1991 - 1994 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağaçişleri Endüstri Yüksek Mühendisliği, Turkey

  • 1987 - 1991 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mtyo Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Turkey