Education Information

Education Information

 • 1993 - 1997 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Turkey

 • 1991 - 1993 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Spastik serebral paralizili çocukların rehabilitasyonunda johnstone splintlerinin etkinliğinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

 • 1994 Postgraduate

  Adeziv kapsülit tedavisinde iyontoforezis yöntemiyle klasik tedavi yönteminin sonuçlarının karşılaştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon (Yl) (Tezli)