Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilimi, Turkey

 • 1989 - 1992 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı , Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Erzurum ve Çevresinde Âşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi (Dr)

 • 1992 Postgraduate

  Prof. Dr. Şükrü Elçin Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir Araştırma

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English