Education Information

Education Information

  • 2011 - Continues Expertise In Medicine

    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji, Turkey

Dissertations

  • 2016 Expertise In Medicine

    Üst Üriner Sistem Ürotelyal Kanseri Nedeniyle Cerrahi Yapılan Hastalarda Prognoz Ve Mesane Rekürrensi Üzerine Etkili Faktörlerin Araştırılması.

    Hacettepe University, Tıp Fakültesi (Türkçe), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English