Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ, BAĞIMLILIK RİSKİ Mİ TAŞIMAKTADIR?

II. INTERNATIONAL ACADEMICRESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017 Sustainable Development

17 ŞUBAT TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN I. DERECE YAKINLARINDA OLAYIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası 3. Adli Hemşirelik 2. Adli Sosyal Hizmet 1. Adli Gerontoloji Kongresi, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017 Sustainable Development

Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin I. Derece Yakınlarında Travma Sonrası Belirtiler: 17 Şubat Örneği

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17)Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017 Sustainable Development

TERÖR SALDIRISINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN 1.DERECE YAKINLARINDA TRAVMA SONRASI BELİRTİLER: 17 ŞUBAT ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI SOSYAL HİZMET KONGRESİ 2017 SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMETİN GELECEĞİ, 29 - 31 May 2017

Lise Öğrencilerinin Maddeden Korunmada ÖzYeterlik Becerilerinin İncelenmesi: Ankara Sağlık Lisesi Örneği

Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi 2017 (USHK17)Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmetin Geleceği, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017

BEING SINGLE MOTHER IN TURKEY

IX. European Conference onSocial and Behavioral Sciences, Paris, France, 3 - 06 February 2016

Books & Book Chapters

Lı̇se Öğrencı̇lerı̇ Üzerı̇nde Madde Bağımlılığı Önleme Eğı̇tı̇m Programının Uygulama ve Değerlendı̇rı̇lmesı̇

in: Current and Historical Debates in Social Sciences Field Studies And Analysis, Emrah Doğan, Editor, IJOPEC Publication, İstanbul, pp.143-164, 2020

Dezavantajlı / Risk Altındaki Gruplar: Madde Bağımlıları

in: Dezavantajlı / Risk Altındaki Gruplar: Madde Bağımlıları, hüseyin, Editor, Nika Yyınevi, Ankara, pp.118-136, 2020

Öğrenci Hakları ve Öğrenci Davranışlarının Kontrolü

in: Okul Sosyal Hizmeti, Özkan Yasemin, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.96-115, 2020

Dezavantajlı/ Risk Altındaki Gruplar: Madde Bağımlıları

in: Sosyal Hizmette Dezavantajlı/ Risk Altındaki Gruplar, Hüseyin Doğan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.199-228, 2020

THE PROFILE OF SOCIAL AND ECONOMIC SUPPORTED FAMILIES:A RETROSPECTIVE STUDY ANKARA

in: Paradigms Understading Social Issues, Adem Erdem Erbaş, Editor, IJOPEC Publication Limited, İstanbul, pp.137-151, 2018

Bebeklik ve Çocukluk Döneminin Sosyal ve Çevresel Yönleri

in: İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I, Yasemin ÖZKAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.146-165, 2018

Çocukların İhtiyaçlarına Cevap Verme Çabası

in: Çocuklarla Sosyal Hizmet Uygulaması, Ercüment Erbay, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.33-52, 2017

Metrics

Publication

23

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals