Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesi Kekemelikte Telepraktis: Olgu sunumu

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021

DESBUQOİS SENDROMUNDA DİL Ve KONUŞMA DEĞERLENDİRMESİ: VAKA SUNUMU

2. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi, Ankara, Turkey, 06 March 2020

MİTOKONDRİYAL MİYOPATİ:NADİR BİR DİSFAJİ NEDENİ

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018

Parsiyel Trizomi 9 Sendromunda Odyolojik Bulgular: Olgu Sunumu

9. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Turkey, 7 - 10 December 2017

Karatis Endarterektomi Sonrası Disfaji

13. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 April 2018

Metrics

Publication

19

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals