Education Information

Education Information

  • 2019 - Continues Postgraduate

    Galatasaray University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Economy, Turkey

  • 2014 - 2019 Undergraduate

    Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey