Education Information

Education Information

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Anabilimdalı, Turkey

 • 2008 - 2013 Undergraduate

  Hacettepe University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Postpartum Kanamanın Yönetiminde Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve Becerilerinin Geliştirilmesinde Farklı Simülasyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English