Education Information

Education Information

  • 1996 - 2000 Doctorate

    Hacettepe University, Fen Fakültesi, Turkey

Dissertations

  • 2000 Doctorate

    Dogusal Regresyonda Sağlam Değişken Seçim Yönteleri

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Dr)