Education Information

Education Information

 • 1984 - 1988 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fak., Kimya Müh, Turkey

 • 1982 - 1984 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fak, Kimya Müh, Turkey

 • 1978 - 1982 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fak., Kimya Müh., Turkey

Dissertations

 • 1988 Doctorate

  Süspansiyon Polimarezasyonuyla Üretilen Akrilik ve Alkil Plazmaları ile Modifiye Edilen Polistiren Bazlı Polimerik Mikrotaşıyıcılar ile Desteklenmiş BHK Hücre Kültürü ve Şap Virüsü Üretiminin Deneysel ve Matematiksel Olarak İncelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü