Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Interview Result Codes in DHS Surveys in Turkey: An Assesment between 1993 and 2013

The Turkish Journal of Population Studies, cilt.41, sa.3, ss.52-67, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Yaşlı Göçünün Büyüklüğünün ve Yönünün Değişimi

Senex Yaşlılık Çalışmaları Dergisi, cilt.2, ss.19-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN EVALUATION OF INTERVIWER CHARACTERISTICS IN TDHS-2013 UNDER CONSIDERATION OF RESPONSE BEHAVIOR

NÜFUSBİLİM DERGİSİ, cilt.39, ss.67-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

The Impact of Conflict-Induced Migration on Family Structure of Syrian Refugees in Turkey: A Comparative Analysis of Pre-Conflict and Post-Conflict Periods, 2006-2018

Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challanges, Alanur Çavlin, Editör, Routledge, New York, ss.29-46, 2020

Timing of Reproductive Events Among Host Community and Syrian Refugee Women in Turkey: An Event History Analysis from Menarche to Menopause

Syrian Refugees in Turkey:A Demographic Profile and Linked Social Challenges, Alanur Çavlin, Editör, Routledge, New York, ss.49-67, 2020

The Family Formation Process among Couples Having Children with Asissted Reproductive Techniques in Turkey

Familie-Bildung-Migration, Olaf Kapella, Norbert Schneider, Harald Rost, Editör, Verlag Barbara Budrich, Berlin, ss.51-62, 2018

İkamet İzni Konusunda Yaşanan Zorluklar ve Bilgi Seviyesi

Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, ss.135-164, 2017

Uluslararası koruma başvuru ve statüsü sahibi kişilerin geleceğe yönelik planları

Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.115-122, 2017

Türkiyede Doğurganlık Tercihleri

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasıİleri Analiz Çalışması, , Editör, ELMA TEKNİK, 2015