Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

  • 2013 - 2016 University Executive Board Member

    Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Courses

  • Undergraduate ECF 507 Mezuniyet Projesi Dersi

  • Undergraduate ECF 305 Tıbbi Mikrobiyoloji

  • Undergraduate ECF219 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

  • Undergraduate ECF239 Farmasötik Mikrobiyoloji İmmünoloji Laboratuvar

  • Undergraduate ECH 107 Genel ve Tıbbi Mikrobiyoloji