Scientific Activities

Scientific Refereeing

  • February 2018 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

    National Scientific Refreed Journal

  • July 2017 Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi

    National Scientific Refreed Journal

  • January 2015 Biyoetik Derneği Dergisi (TJOB)

    National Scientific Refreed Journal