Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2011 - 2018 Lecturer PhD

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2007 - 2011 Research Assistant

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2016 - Continues Ethics Committee Member

  Hacettepe Üniversitesi, Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

 • 2015 - Continues Ethics Committee Member

  Hacettepe Üniversitesi, Kozmetik Araştırmalar Etik Kurulu

 • 2012 - 2017 Ders Kurulu Başkanı

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi (İngilizce), Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2013 Ethics Committee Member

  Hacettepe Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul

Non Academic Experience

 • 2014 - Continues Komisyon üyesi

  Other Public Institution, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürülüğü, Birinci Basamak Araştırma Talepleri Değerlendirme Komisyonu

Courses

 • Undergraduate Biyomedikal etiğin temel ilkeleri II, özerklik, adalet

 • Undergraduate BİYOETİK VE SİNEMA

 • Undergraduate Dünya Hekimler Birliği bildirgeleri-Helsinki-Tokyo-Lizbon

 • Undergraduate Mahremiyet ve Tıbbi Gizlilik

 • Undergraduate Klinik Etik, Etik İkilem, Etik Çözümleme, Klinik Etik Karar Verme Süreçleri

 • Undergraduate Sağlık-Hastalık Kavramları Tarih Öncesi ve İlk Uygarlıklarda Tıp

 • Undergraduate SİNEMADA HEKİM TEMSİLLERİ

 • Undergraduate Principles of Respect for Autonomy and Justice

 • Undergraduate Özerkliğe Saygı ve Adalet İlkeleri

 • Undergraduate İslam Dünyasında Tıp

 • Undergraduate Dört Unsur Kuramı(Dört Humor Teorisi)

 • Undergraduate Hekimin Erdemleri Açısından Hekim Kimliği ve İyi Hekimlik

 • Undergraduate Patient Rights

 • Undergraduate DÖNEM V SEÇMELİ STAJ ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

 • Undergraduate Hospitals in Islamic World

 • Undergraduate Scientific/Experimental Medicine From Scientific Revolution and Enlightment Till Today

 • Undergraduate Selçuklular ve Osmanlılarda Tıp

 • Doctorate Olgularla klinik uygulamalarda güvene dayalı Hekim-Hasta İlişkisi

 • Undergraduate Galen and Galenism, Medieval and Renaissance Medicine in Europe

 • Undergraduate Identity of Physician in Terms of Virtuous Physician and Good Medicine

 • Undergraduate Medicine in Islamic World

 • Undergraduate MEDİCİNE İN SELJUKS AND OTTOMANS

 • Undergraduate Paternalizm ve Aydınlatılmış Onam

 • Doctorate Hastane/Klinik Etik Kurullar

 • Undergraduate Tıp Tarihi ve Yöntem Bilgisi, Hekim Kimliği ve Hekim Antları

 • Undergraduate Hipokrat ve Rasyonel Tıbbın Doğuşu

 • Undergraduate Ötanazi

 • Undergraduate Etik, Biyoetik, Tıp Etiği ve İlgili Kavramlar

 • Undergraduate Hasta Hakları

 • Undergraduate Biyomedikal etiğin temel ilkeleri I, yararlı olma zarar vermeme

 • Undergraduate İslam Dünyasında Hastaneler

 • Undergraduate EUTHANASİA