Achievements & Reputation

Awards

 • December 2021 Akut Pons Enfarktlarinda Klinik Kötüleşmenin Tahmininde Yeni Bir Yöntem: Göreceli ADC (57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Tartışmalı e-Poster Üçüncülük Ödülü)

  Türk Nöroloji Derneği

 • December 2021 AKUT İSKEMİK İNMEDE İNTRAKRANİAL KAROTİS ARTER KALSİFİKASYONUNUN BELİRLEYİCİLERİ: MANYETİK REZONANS, SERUM BİYOMARKER VE KEMİK DANSİTOMETRİ: TÜRKİYE-KORE İKİ MERKEZLİ PROSPEKTİF ÇALIŞMA (En iyi sözel bildiri ödülü)

  Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği (5. İnme Akademisi)

 • December 2021 Beyin Ölümü Sürecinde Geç Faz BT-Anjiyografi Görüntüleme Stratejisinin Tetkikin Tanısal Hassasiyeti Üzerine Etkileri (57. Ulusal Nöroloji Kongresi, Tartışmalı e-Poster İkincilik Ödülü)

  Türk Nöroloji Derneği

 • December 2020 Türkiye’de Akut inme yönetimi: IV-tPA ve trombektomi. NOROTEK: Türkiye Nöroloji Tek Gün Çalışması. 56. Ulusal Nöroloji Kongresi 2020 (Poster Bildiri Birincilik Ödülü)

  Türk Nöroloji Derneği

 • December 2019 Kanser ilişkili iskemik inme hastalarında mekanik embolektominin yeri. 55. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2019, Antalya (Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü).Sustainable Development

  Türk Nöroloji Derneği

 • December 2015 İskemik inme hastalarında kısa süreli (30 sn) atriyal fibrillasyon sıklığının kontroller ile karşılaştırılması. 51.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2015, Antalya (Poster Birincilik Ödülü)

  Türk Nöroloji Derneği

 • December 2013 İskemik inmenin parlayan ve kararan damarları: Madalyonun iki farklı yüzü. 49.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2013, Antalya (Sözel Bildiri Birincilik Ödülü)

  Türk Nöroloji Derneği

 • December 2012 İskemik inmede yaşın leptomeningeal kollateral miktarı üzerine olumsuz etkisinin gösterilmesi. 48.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya. (Sözel Bildiri İkincilik Ödülü)

  Türk Nöroloji Derneği

Citations

Total Citations (WOS): 3484

h-index (WOS): 30