Education Information

Education Information

 • 1989 - 1992 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji, Turkey

 • 1986 - 1989 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genelbiyoloji , Turkey

 • 1981 - 1986 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1992 Doctorate

  Kloramfenikol'ün plasentadan geçişinin insan plasentasında in vitro perfüzyonla ve sıçanlarda in vivo olarak incelenmesi ; albümin mikroküreleri ile lipozom uygulamasının bu geçiş üzerine etkilerinin araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Genel Biyoloji (Dr)