Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Changing of risk factors related to diarrhoea among children aged under 5 within ten years in Turkey.

Central European journal of public health, cilt.28, ss.135-142, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Domestic Violence and Healthcare Utilization in Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH, cilt.35, ss.125-136, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Noncommunicable Diseases Among Syrian Refugees in Turkey: An Emerging Problem for a Vulnerable Group

JOURNAL OF IMMIGRANT AND MINORITY HEALTH, cilt.22, ss.44-49, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Maternal education and childhood immunization in Turkey

HEALTH ECONOMICS, cilt.27, ss.1218-1229, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN CONSANGUINEOUS MARRIAGES AND INFANT MORTALITY IN TURKEY.

Journal of biosocial science, cilt.49, ss.556, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Population and Population Policies in Turkey: Predictions and Recommendations

AMME IDARESI DERGISI, cilt.46, ss.129-156, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Child poverty and regional disparities in Turkey

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.55, ss.140-151, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebeveyn Eğitiminin Doğurganlık Üzerindeki Etkisi

Nüfusbilim Dergisi, cilt.30, ss.13-28, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Internal Migration and Fertility in Turkey Kaplan Meier Survival Analysis

International Journal of Population Research, cilt.2012, ss.1-11, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evlilik Döngüsü Evlenme Boşanma Yeniden Evlenme

Kadın/Woman 2000, cilt.13, ss.93-127, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de beş yaş altındaki çocukların nüfusa kayıt olma durumları 1993 2008

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, cilt.53, ss.114-121, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de İç Göç Ve Çocuk Sağlığı

Nüfusbilim Dergisi, cilt.28, ss.15-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye İçin Hayat Tablolarının Sentetik Yetimlik Tekniği İle Oluşturulması

Nüfusbilim Dergisi, cilt.28, ss.47-60, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler Yakın Döneme Bakarken

Nüfusbilim Dergisi, cilt.27, ss.67-84, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mental Health and Education in Turkey

II. “European Congress on Economic Issues New Trends in Economics”, 17 - 18 Kasım 2017 identifier identifier identifier

Female Migration in Turkey: First for Marriage, Later for Him or Herself?

XXVIII International Population Conference (28. Uluslararası Nüfus Konferansı), Cape-Town, Güney Afrika, 29 Ekim - 04 Kasım 2017 identifier identifier identifier

The Population Projections under Different Sex Ratio atBirth Scenarios in Azerbaijan

4th SMTDA International Conference and Demographics Workshop, Valletta, Malta, 1 - 04 Haziran 2016

Türkiye'de Çocuk Yoksulluğunda Bölgesel Farklılıklar

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

The Effects of Education and Marital Status on Female Working Life Expectancy in Turkey

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2015, ss.41-66

Türkiye'nin Etnik Demografisi

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, Ankara, Türkiye, 5 - 16 Kasım 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Fertility transition and fertility preferences in Turkey

Family Demography in Asia: A Comparative Analysis of Fertility Preferences, Stuart Gietel-Basten, John Casterline, Minja Kim Choe, Editör, EDWARD ELGAR PUBLISHING, Cheltenham, ss.371-387, 2018 identifier

Türkiye’ye Göç Öncesi Durum

Türkiye’de Afganistan uyruklu uluslararası koruma başvurusu ve statüsü sahipleri üzerine analiz: Türkiye’ye geliş sebepleri, Türkiye’de kalışları, gelecek planları ve amaçları, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.87-98, 2017

Konu, Kapsam ve Amaç

Türkiye’de Afganistan uyruklu uluslararası koruma başvurusu ve statüsü sahipleri üzerine analiz: Türkiye’ye geliş sebepleri, Türkiye’de kalışları, gelecek planları ve amaçları, , Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.9-26, 2017

KONU, AMAÇ VE YÖNTEM

TÜRKİYE DE YASAL OLARAK İKAMET EDEN YABANCILARIN PROFİLİ VE YAŞAM KOŞULLARI, , Editör, ELMA TEKNİK BASIM, Ankara, ss.17-38, 2017

Konu, Kapsam ve Amaç

Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.17-24, 2017

Sonuç ve Öneriler

Türkiye’de Afganistan uyruklu uluslararası koruma başvurusu ve statüsü sahipleri üzerine analiz: Türkiye’ye geliş sebepleri, Türkiye’de kalışları, gelecek planları ve amaçları, , Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.127-144, 2017

Türkiye’ye Göç ve İkamet Süreci

Türkiye’de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları, , Editör, Elma Teknik Basım, Ankara, ss.99-133, 2017

Uydu Kentte Yaşam Koşulları

Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.103-114, 2017

Irak, Afganistan, İran ve Somali’xxnin Sosyo-Demografik Yapısı ve Dış Göç Süreci

Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.31-44, 2017

Kavramsal Çerçeve ve Yasal Mevzuat

Türkiye’de Afganistan uyruklu uluslararası koruma başvurusu ve statüsü sahipleri üzerine analiz: Türkiye’ye geliş sebepleri, Türkiye’de kalışları, gelecek planları ve amaçları, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.27-32, 2017

Dünyada mültecilerin durumu ve Afgan mülteciler

Türkiye’de Afganistan uyruklu uluslararası koruma başvurusu ve statüsü sahipleri üzerine analiz: Türkiye’ye geliş sebepleri, Türkiye’de kalışları, gelecek planları ve amaçları, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.33-37, 2017

Sonuçlar ve Öneriler

Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancıların profili ve yaşam koşulları, , Editör, Elma Teknik, Ankara, ss.201-216, 2017

Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancılara ilişkin mevcut verinin analizi

Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancıların profili ve yaşam koşulları, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.39-70, 2017

Kavramsal Çerçeve ve Yasal Mevzuat

Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, ss.25-30, 2017

The Effects of Education and Marital Status on Female Working Life Expectancy in Turkey

Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı: Tebliğ Metinleri Kitabı, , Editör, Hacettepe Yayınları, 2016

Bölüm 6. Kadına Yönelik Şiddetin Sonuçları

2014 Türkiye de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık, Ankara, ss.125-145, 2015

Bölüm 3 Türkiye'de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması, , Editör, Elma Teknik Basım, ss.97-137, 2015

Türkiye’de Kadınların İç Göç Örüntüsü ve İç Göç Nedenleri

2013 Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, ss.98-137, 2015

Demography of Ethnicity in Turkey

The International Handbook of the Demography of Race and Ethnicity, Rogelio Sáenz David G. Embrick Néstor P. Rodríguez, Editör, Springer, Londrina, ss.483-502, 2015 identifier

Türkiye'de Yaşlı Nüfus ve Yaşlılık Dönemiyle İlgili Yaşam Tercihleri

Türkiye Aile Yapısı Araştırması Tespitler Öneriler, Mustafa Turgut; Semiha Feyzioğlu, Editör, Çizge Tanıtım ve Kırtasiye Ltd. Şti., Ankara, ss.88-109, 2014

Düşükler ve Ölü Doğumlar

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, ss.95-104, 2014

Hanehalkı Nüfusu ve Konut Özellikleri

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, ss.17-42, 2014

Doğurganlığı Belirleyen Diğer Ara Değişkenler

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, , Editör, Elma Teknik Basım ve Matbaacılık, Ankara, ss.105-113, 2014

Bölüm 1: Türkiye’de Doğurganlığın Dönüşümü: Alt Nüfus Gruplarındaki Farklılaşmalar

Türkiye de Doğurganlık Üreme Sağlığı ve Yaşlılık, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, 2010

Demografik Geçiş Sürecinde Türkiye: Dün, Bugün ve Yarın

Sosyoloji Yazıları 3, , Editör, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 2010

2008 Turkey Demographic and Health Survey

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi, Ankara, 2009

Doğurganlık Tercihleri

2003 TNSA İleri Analiz Raporu, , Editör, Hacettepe Matbaası, Ankara, 2005