Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Uneven Centuries: Economic Development of Turkey since 1820

DEVELOPING ECONOMIES, vol.58, no.1, pp.77-79, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Entrepreneurship, Knowledge, and the Industrial Revolution

ECONOMICS-THE OPEN ACCESS OPEN-ASSESSMENT E-JOURNAL, vol.9, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Productivity growth, malthus delusion, and unified growth theory

ECONOMICS BULLETIN, vol.40, no.2, pp.1112-1121, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Books & Book Chapters

Türkiye'de Teknolojik İlerleme, Beşeri Sermaye ve Yerli Üretim: Yenilikçiliğimiz, Taklitçiliğimiz, Geleceğimiz

in: Türkiye'nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.233-240, 2021 Creative Commons License

Türkiye’de Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Etkililiği: 1990-2016 Dönemi için Model-Temelli Bulgular

in: Yeniliğin Ekonomi Politiği, Derya Güler Aydın,Dilek Başar Dikmen,Selcen Öztürk, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.187-210, 2020 Creative Commons License

Nüfus Politikaları, Toplumsal Refah ve İktisadi Kalkınma Süreci

in: Devletle Kalkınma: Fikret Şenses'e Armağan, Murad Tiryakioğlu, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.145-185, 2020 Creative Commons License

Büyüme-Gelişme Kuramları ve İktisadi Tarih: Yanılgı, Yakınsama, Arayış

in: İktisat ve Tarih, Derya Güler Aydın,Hüseyin Özel, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.75-117, 2020 Creative Commons License

Introduction: An Overview of Economic Growth Dynamics in Turkey

in: The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wigley,Selim Çağatay, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.1-14, 2019 Creative Commons License

Long-Run Economic Growth in Turkey: Sources, Pitfalls, and Prospects

in: The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wigley,Selim Çağatay, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.15-47, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Kuramdaki Biçimsellik ve Yöntembilimdeki Çoğulculuk

in: İktisada Dokunmak: İbrahim Tanyeri'ye Armağan, Hakan Mıhcı, Editor, Phoenix Yayınevi, Ankara, pp.121-150, 2011 Creative Commons License

Ulusların Zenginliği ve Yoksulluğu

in: Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü: Eleştirel Bir Giriş, Fikret Başkaya,Aydın Ördek, Editor, Özgür Üniversite Yayınları, Ankara, pp.1197-1217, 2008 Creative Commons License