Education Information

Education Information

  • 2007 - 2010 Doctorate

    Bilkent Üniverstiesi, Müzik Ve Sahne Sanatları Entütüsü, Müzik-Kontrabas, Turkey

  • 2004 - 2007 Postgraduate

    Bilkent Üniversitesi, Müzik Ve Sahne Sanatları Enstütüsü, Müzik-Kontrabas, Turkey

  • 1994 - 1998 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı, Yaylı Çalgılar-Kontrabas, Turkey

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English