Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Etik algı ve kontrol odağı arasındaki ilişkiyi saptamaya yönelik bir çalışma

Professional Ethics in Business and Social Life Conference, Antalya, Turkey, 17 - 19 October 2008, vol.1, pp.149-157