Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dinar Fay Zonu’nun Yapısal Özellikleri ve Depremselliği

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak 2019, cilt.1, sa.1, ss.151-152

MINERALOGY AND PORE-SIZE DISTRIBUTION OF FINE-GRAINED SEDIMENTARY ROCKS OF CARBONIFEROUS AND CRETACEOUS AGE, ZONGULDAK COAL BASIN, NW TURKEY

16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM 2016), Albena, Bulgaristan, 30 Haziran - 06 Temmuz 2016, ss.429-436 identifier identifier