Araştırma Alanları

  • Jeoloji Mühendisliği

  • Genel Jeoloji

  • Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)

  • Yüzey Jeolojisi (Jeomorfoloji, Kuvaterner Jeolojisi, Topraklar)

  • Maden Yatakları-Jeokimya

  • Enerji Kaynakları

  • Kömür Jeolojisi

  • Petrol Jeolojisi

  • Mühendislik ve Teknoloji