Education Information

Education Information

  • 1991 - 1995 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Blimleri, Maden Mühendisliği, Turkey

  • 1987 - 1989 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English