Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2014 - 2016 Assistant Professor

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

  • 2012 - 2014 Research Assistant

    Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

  • 2007 - 2012 Research Assistant

    Technische Universitaet Darmstadt, Makina Mühendisliği