Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya , Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Bazı 5-Sübstitüe-izoksazolo[4,5-d]piridazin-4(5H)-on Türevleri Üzerinde Çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Bazı yeni tiyazolidin-4-on türevleri üzerinde çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English