Education Information

Education Information

  • 1988 - 1990 Post Doctorate of Medicine

    Hacettepe Üniversitesi, Kastamonu Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1980 - 1985 Expertise In Medicine

    Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1973 - 1980 Undergraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English