Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2010 - Continues Professor

    Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi (ingilizce), Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

  • Postgraduate Yapısal ve işlevsel görüntüleme

  • Undergraduate Neuroimaging in Tumors

  • Undergraduate İnfeksiyon, İnflamasyon, Demiyelinasyon ile Giden Hastalıklarda Nöroradyoloji

  • Undergraduate Tümörlerde nörogörüntüleme

  • Undergraduate Neuroradiology in infections, inflammation and demyelination of CNS