Education Information

Education Information

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Law, Hukuk Pr., Turkey

 • 1987 - 1994 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Hacettepe University, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Pr., Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Genç işsizliği: Ekonomik, toplumsal ve ruhsal sonuçları

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli)

 • 1987 Postgraduate

  Gecekondu ailelerinin kentle bütünleşmelerini engelleyen nedenler ve ortaya çıkan toplumsal sorunlar (Korunmaya muhtaç çocuk sorunu nedeniyle Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuran gecekondu aileleri üzerine bir araştırma)

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Hizmet (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English