Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Fetal sığır serum asetilkolinesterazının tetramerik yapısını organize eden poliprolin peptidlerin kütle spektrometre ile analizi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  Bölge yönelimli mutagenez yaklaşımı ile insan bütirilkolinesterazında yapı-aktivite ilişkilerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English