Education Information

Education Information

  • 1995 - 2002 Competence In Art

    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Müzik Ve Sahne Sanatları Enstitüsü, Turkey

  • 1990 - 1994 Undergraduate

    İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü, Turkey