Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

THE COMPETENCY MOVEMENT IN PUBLIC HOSPITALS: ANALYSING THE COMPETENCIES OF HOSPITAL EXECUTIVE MANAGERS

TRANSYLVANIAN REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES, pp.22-43, 2021 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Problems and Challenges in the Transition Toward Local Governance in Turkey

LEX LOCALIS-JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, vol.12, no.4, pp.750-774, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The Usage of E-Governance Applications by Higher Education Students

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.5, pp.1925-1943, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Electronic Participation in the Policy Making Process: A Case Study

International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, vol.3, pp.59-78, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Türk Kamu Personel Yönetiminin Gelişimi

Amme Idaresi Dergisi, vol.25, pp.86-105, 1992 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Efficiently Operating Technoparks: A Step Towards Turkey's Development

SOSYOEKONOMI, vol.29, no.48, pp.407-426, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Yönetsel Sürecin Bir Fonksiyonu Olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Siyasal Bilimler Dergisi, vol.5, pp.83-112, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Higher Education System A Comparison of Students and Universities of Higher Education of Brazil and Turkey

The Online Journal of Quality in Higher Education, vol.3, pp.32-39, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Belediyelerde Yönetsel Kapasite Değerlendirmesi İç Anadolu Bölgesi Örneği

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.25, pp.53-79, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Bilimsel Toplantıların Organize Edilmesi TÜBİTAK Üzerine Bir Örgüt Geliştirme Önerisi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları, vol.4, pp.1-30, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kardeş Şehir Uygulamalarının Yerel Politika Transferine Etkisi Alanya Gladbeck Araştırması

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.25, pp.49-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE HİZMET BAKANLIĞIMODELİYLE YENİDEN YAPILANMA RETROSPEKTİF BİRYAKLAŞIM MI

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, vol.5, pp.1-20, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de E Devletin Kazanımı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, pp.11-34, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

E-GOVERNMENT IN TURKEY GAIN

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF POLITICAL SCIENCES-SIYASAL BILGILER FAKULTESI DERGISI, no.52, pp.11-34, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

TU RK KAMU YO NETI MI NDE HI ZMET BAKANLIG I MODELI YLE YENI DEN YAPILANMA RETROSPEKTI F BI R YAKLAS IM MI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.5, pp.1-20, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

KO ROG LU NUN O YKU SU NDE GENC LI G E YO NELI K KAMUSAL DEG ERLENDI RME

Karadeniz, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kalkınma Ajanslarına Örgüt Geliştirme Açısından Bir Bakış

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları, vol.1, pp.49-60, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Kurumlarında Örgüt Geliştirme Üzerine Bir Araştırma

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.30, pp.111-136, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes Toward Different Forms of Whistleblowing in Turkey and Iran

Middle East Journal of Scientific Research, vol.12, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Ulusal Kalkınma Sorunsalı Açısından Türkiye’de Kamu Yönetiminin Rolü ve Önemi

SOSYOEKONOMI, vol.7, no.16, pp.41-68, 2011 (Other Refereed National Journals)

Examining media effectiveness across cultures and national borders: A review and multilevel framework

INTERNATIONAL JOURNAL OF CROSS CULTURAL MANAGEMENT, vol.11, no.1, pp.83-103, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Adoption Process of Free & Open Source Software (FOSS) in Turkish Public Organizations

CASES ON ADOPTION, DIFFUSION AND EVALUATION OF GLOBAL E-GOVERNANCE SYSTEMS: IMPACT AT THE GRASS ROOTS, pp.148-170, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Turkey in The Development Process: Obstacles, Premise, Prospects

International Journal of Emerging and Transition Economies, vol.3, no.1, pp.13-30, 2010 (International Refereed University Journal)

Türk Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üzerine

Sosyo Ekonomi, pp.129-146, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Yönetimi Tartışması Bağlamında Sosyal Hizmetler

Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.17, pp.41-55, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi Teknolojileri ve Türk Kamu Yönetiminde Dönüşüm

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.23, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerel Yönetim ve Kadın Temsili Üzerine Bir İnceleme: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri Örneği

II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, Ankara, Turkey, 8 - 09 March 2019, vol.1, pp.565-591

Functional Autonomy of Municipalities in the Provision Public Services in Turkey and Cameroon: A Comparative Assessment

17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu: Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, Karaman, Turkey, 24 October - 26 December 2019, pp.881-894

Kamu Hizmetleri Motivasyonu Kuramı Işığında Eğitimde Motivasyon İhtiyacı Üzerine Bir Çalışma

Uluslararası İstihdam ve Kariyer Kongresi, Ankara, Turkey, 14 - 15 December 2017, pp.1-496

Zorluklara Dayanıklı ve Çabuk İyileşen Esnek Kent İçin Mahalle Modeli: Afet ve Acil Durum Yönetişiminde Çözüm Arayışı

Afet ve Acil Durum Yönetiminde Kurumlararası İşbirliği ve Yönetişim Çalıştayı, Kütahya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.195-203

Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak “Mahalle” ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durum

II.KENTFOR-Sanayileşme ve Göç Kıskacında Kent ve Çevre Yönetimi, Tekirdağ, Turkey, 11 - 12 August 2017, pp.38

Another Path for Sustainable Governance: Financial Literacy

201 Transatlantic Dialogue - TAD 13 IV Annual Conference on Democracy and Good Governance Sustaining a Democratic Public Sector in an Era of Multiple Challenges and Constraints, Miami Florida, United States Of America, 5 - 08 April 2017

Yükseköğrenimde Sürdürülebilirlik Kalkınma ve Çevre Korumada Yeşil Kampüs

Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurmak, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2016

Kamu Yönetiminde Etlik Çalışmalarına Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı

Sakarya Üniversitesi Siyasette ve Kamu Yönetiminde Etik Sempozyumu, Turkey, 18 November 2005 - 19 January 2016

E devlet Uygulamalarında Kadın Perspektifini Geliştirmek

Bilişim 2015 TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2015

Kent Konseylerinde Katılımı Etkileyen Faktörler Kadıköy Kent Konseyi Örneği

II. Ulusal Kent KOnseyleri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 10 - 11 April 2015

Urban Governance in Turkey: An Administrative Cultural Analysis of Municipalities

7th International Conference on Public Administration, Chengdu, China, 18 - 20 October 2011, pp.446-456 identifier

Turkey s Past and Current Outlooks in The Development Process Obstacles Perils and Prospects

II. International Symposium on Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, Bishkek, Kyrgyzstan, 24 - 27 October 2007, pp.69

Kamu Yönetiminde Etik Çalışmalarına Yönelik Genel Bir Çerçeve Arayışı

Siyasette ve Kamu Yönetiminde Etik Sempozyumu, Adapazarı, Turkey, 4 - 07 October 2005

Türkiye de kamu kesiminde bilgi teknolojileri uygulamalarıve e bürokrasi Örgütsel dönüşüm üzerindeki etkiler

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, 4-5Aralık 2003, Ankara: TODAİE, Turkey, 4 - 05 December 2003

Internet ve Kamu Yönetimi Bir Sistem Kuramı Yaklaşımı

Sosyal Bilimler ve Onternet Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 April 2001

Books & Book Chapters

Yeni Büyükşehir Yasaları Sonrasında Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırması (2013)

in: Türkiye’de Mahalle Yönetimi Araştırmaları, Bilgin, Kamil Ufuk Gündüzöz, İlker, Editor, İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.125-296, 2018

Yeni Büyükşehir Belediye Yasaları Sonrasında Türkiye’xxde Mahalle Yönetimi Araştırması (2013)

in: Türkiye’xxde Mahalle Yönetimi Araştırmaları, Kamil Ufuk Bilgin, İlker Gündüzöz, Editor, T. C. İçişleri Bakanlığı, Ankara, pp.125-296, 2018

Examining E-Learning Programs in Turkish Higher Education System

in: Optimizing Open and Distance Learning in Higher Education Institutions, Pandey, Umash Chandra ve Indrakanti, Verlaxmi, Editor, IGI, 2017

Genel Değerlendirme ve Sonuç

in: Sürdürülebilir Kent ve Çevre Yönetimi Üzerine Yazılar I, ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U., ÖKTEM, M. K., SADİOĞLU, U., Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.249265, 2017

Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformunun Vizyonu

in: Tu rkiye de Yeni Kamu Yo netimi Yerel Yo netim Reformu, Yüksel Demirkaya, Editor, DÜNYA YEREL YÖNETİM ve DEMOKRASİ AKADEMİSİ VAKFI, Aryan Basım, İstanbul, pp.107-136, 2016

Vision of the Public Administration Reform in Turkey

in: New Public Management in Turkey Local Government Reform, Yüksel Demirkaya, Editor, Routledge TaylorFrancis Group, Londrina, pp.52-78, 2016

6360 Etkileşimi Üzerine

in: 6360 Sayılı Kanunun Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, Uğur Ömürgönülşen, Uğur Sadioğlu, Editor, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.160-165, 2016

Towards an Understanding of the Cultural Pillars of Ethical Administration in Turkey: A Qualitative Research Endeavor

in: Business Ethics Contemporary Global and Regional Issues, Simon Robinson, Mahmut Arslan, Editor, Lap Lambart, Saarbrücken, pp.265-289, 2012

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Yönetsel Uyumu: Yönetsel Sorun Alanları, Uyum Kriterleri ve Uyum Çabaları

in: Çağdaş Kamu Yönetimi II, ACAR, M. ve ÖZGÜR, H., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.33-65, 2004

Bilgi Teknolojileri ve Kamu Yönetimi

in: Kamu Yönetimi Gelişimi ve Güncel Sorunları, Öktem, M. Kemal; Ömürgönülşen, Uğur, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, 2004