Education Information

Education Information

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Müzik Bilimleri, Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Hacettepe University, Ankara Devlet Konservatuvarı, Kompozisyon , Turkey

Dissertations

 • 2012 Postgraduate

  ULUSLARARASI MÜZİK YAZISININ İNCELENMESİ

  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabili Dalı (Yl) (Tezli)