Education Information

Education Information

 • 2005 - 2012 Doctorate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enst., Biyoistatistik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enst., Biyoistatistik Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Ankara University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Üç yönlü ROC analizi ve ortak değişken düzeltmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik (Yl) (Tezli)

 • 2005 Postgraduate

  Farklı özellikteki alt grupların incelenmesinden doğan yanlılığın tanı doğruluğuna etkileri

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyoistatistik (Yl) (Tezli)