Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The Mediator Role of Spousal Self-Disclosure in the Relationship between Marital Satisfaction and Spousal Support

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.18, no.3, pp.701-736, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Developing the Spouse Emotional Jealousy Scale

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.17, no.1, pp.175-190, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Lise Öğrencilerinde Mesleki Olgunluğun Yordayıcıları

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.30, pp.151-165, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Predictors of Career Maturity among High School Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.2, pp.151-165, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Ergenlerde Şiddet Eğilimi Yalnızlık ve Sosyal Destek

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.29, pp.157-168, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Violence Tendency, Loneliness and Social Support Among Adolescents

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.1, pp.157-168, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Adaptation of the Wellness Evaluation of Lifestyle Scale to Turkish

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.12, no.46, pp.23-40, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Şiddet Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi (Development of Violance Tendency Scale)

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.163, pp.165-177, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Şiddet Eğilimi Ölçeği nin Geliştirilmesi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.37, pp.165-177, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Development of Violence Tendency Scale

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.163, pp.165-177, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Family variables influencing test anxiety of students preparing for the university entrance examination

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.31, pp.171-186, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Academic achievement, perfectionism and social support as predictors of test anxiety

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.34, pp.287-296, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Relationships between burnout, sources of social support and sociodemographic variables

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.36, no.5, pp.603-616, 2008 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Depression, test anxiety and social support among Turkish students preparing for the university entrance examination

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.29, pp.171-188, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Penile prosthesis extrusion due to gonococcal infection

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.36, no.2, pp.227-228, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

4-(4-Methoxybenzoyl)-5-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-2,3-furandione

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol.58, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Articles Published in Other Journals

Eş Tükenmişlik Modelinin Test Edilmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.8, pp.101-116, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Evlilik Doyumunda Öznel İyi Olma: Yaşam Doyumu ve İyimserliğin Rolü

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.203-224, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Kariyer Karar Verme Yetkinliği Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi

Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.6, pp.77-90, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeği nin Geliştirilmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama - Journal of Theory and Practice in Education, vol.12, pp.221-243, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Görülmek Sıklığı

Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, vol.8, pp.106-124, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite adaylarında depresyon düzeyleri

Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, vol.12, pp.91-100, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye’xxde psikolojik danışma hizmetlerinden kimler yararlanmaktadır.

3P Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakaloloji Dergisi, vol.4, pp.20-25, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR, AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI İLE ÇALIŞMA

in: Aile Terapisi Tarihi Kuram ve Uygulamaları, Yıldırım, İbrahim; Keklik, İbrahim, Editor, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları, Ankara, pp.339-362, 2012

Aile Terapisi

Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği, Ankara, 2010

Anne Baba Desteği ve Başarı

Anı Yayıncılık, Ankara, 2006

Rehberliğin İlkeleri

in: Rehberlik, Can G., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.23-34, 2002

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

in: Rehberlik, Can G., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.1-22, 2002

Bazı Uyum ve Davranış Problemi Olan Çocukların Anne Babalarının Eğitimi

in: Anne Baba Eğitimi, Türküm AS., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.119-146, 2000