Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Mediator Role of Spousal Self-Disclosure in the Relationship between Marital Satisfaction and Spousal Support

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.18, no.3, pp.701-736, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Developing the Spouse Emotional Jealousy Scale

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.17, no.1, pp.175-190, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Lise Öğrencilerinde Mesleki Olgunluğun Yordayıcıları

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.30, pp.151-165, 2015 (Journal Indexed in SSCI)

Predictors of Career Maturity among High School Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.30, no.2, pp.151-165, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Violence Tendency, Loneliness and Social Support Among Adolescents

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.1, pp.157-168, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Ergenlerde Şiddet Eğilimi Yalnızlık ve Sosyal Destek

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.29, pp.157-168, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Adaptation of the Wellness Evaluation of Lifestyle Scale to Turkish

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.12, no.46, pp.23-40, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Şiddet Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi (Development of Violance Tendency Scale)

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.163, pp.165-177, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

Şiddet Eğilimi Ölçeği nin Geliştirilmesi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.37, pp.165-177, 2012 (Journal Indexed in SSCI)

Development of Violence Tendency Scale

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, no.163, pp.165-177, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Family variables influencing test anxiety of students preparing for the university entrance examination

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.8, no.31, pp.171-186, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Academic achievement, perfectionism and social support as predictors of test anxiety

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, no.34, pp.287-296, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Relationships between burnout, sources of social support and sociodemographic variables

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.36, no.5, pp.603-616, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Depression, test anxiety and social support among Turkish students preparing for the university entrance examination

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, no.29, pp.171-188, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Penile prosthesis extrusion due to gonococcal infection

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.36, no.2, pp.227-228, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

4-(4-Methoxybenzoyl)-5-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-2,3-furandione

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE, vol.58, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Eş Tükenmişlik Modelinin Test Edilmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.8, pp.101-116, 2018 (Other Refereed National Journals)

Evlilik Doyumunda Öznel İyi Olma: Yaşam Doyumu ve İyimserliğin Rolü

Journal of Turkish Studies, vol.13, pp.203-224, 2018 (Other Refereed National Journals)

Bazı sosyo-demografik değişkenlere göre evli bireylerin evlilik doyum düzeyleri: Bir profil çalışması

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.1027-1042, 2018 (Other Refereed National Journals)

Akademik Başarısı Düşük ve Yüksek Olan Üniversite öğrencilerinin Nitelikleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.25, pp.2190-2214, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kariyer Karar Verme Yetkinliği Ölçeği’xxnin Geliştirilmesi

Türk Psikolojik danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.6, pp.77-90, 2016 (Other Refereed National Journals)

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcıları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.2, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yükseköğrenim Yaşam Doyumu Ölçeği nin Geliştirilmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama - Journal of Theory and Practice in Education, vol.12, pp.221-243, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ergenlerde Şiddet Eğiliminin Görülmek Sıklığı

Kuramsal Eğitim Bilim Dergisi, vol.8, pp.106-124, 2015 (Other Refereed National Journals)

Evlilik doyumunu yordayan ilişkisel ve kişisel değişkenler

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Üniversite öğrencilerinin iyilik halinin “arkadaşlık” ve “sevgi” boyutlarının incelenmesi

Eğitim Araştırmaları, vol.24, pp.77-86, 2006 (Other Refereed National Journals)

High Rates of depressive symptoms among senior high school students prepring for national university entrance examination in Turkey

International Journal of School Disaffection, vol.4, pp.35-44, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Üniversite adaylarında depresyon düzeyleri

Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, vol.12, pp.91-100, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’xxde psikolojik danışma hizmetlerinden kimler yararlanmaktadır.

3P Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakaloloji Dergisi, vol.4, pp.20-25, 1996 (Other Refereed National Journals)

Bireylerin dindarlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.45-56, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ BOZUKLUKLAR, AİLE İÇİ ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI İLE ÇALIŞMA

in: Aile Terapisi Tarihi Kuram ve Uygulamaları, Yıldırım, İbrahim; Keklik, İbrahim, Editor, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları, Ankara, pp.339-362, 2012

Aile Terapisi

Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği, Ankara, 2010

Anne Baba Desteği ve Başarı

Anı Yayıncılık, Ankara, 2006

Rehberliğin İlkeleri

in: Rehberlik, Can G., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.23-34, 2002

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

in: Rehberlik, Can G., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.1-22, 2002

Bazı Uyum ve Davranış Problemi Olan Çocukların Anne Babalarının Eğitimi

in: Anne Baba Eğitimi, Türküm AS., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.119-146, 2000