Education Information

Education Information

 • 2019 - 2019 Post Doctorate

  Mayo Clinic, Medical School, Radiology, United States Of America

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2006 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında yağlanma miktarının belirlenmesinde karaciğer biyopsisi ile MR IDEAL-QUANT yönteminin karşılaştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Research Fellowship

  Health&Medicine , Mayo Clinic

 • 2015Eğiticilerin eğitimi programı katılım belgesi

  Education Management and Planning , Hacettepe Üniversitesi