Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Hacettepe University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye A.B.D., Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü , Kamu Ekonomisi, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Borç Hedeflemesi Rejimi ve Ekonomik Performans: Politik Makroekonomik Bir Bakış

  Hacettepe University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü

 • 2011 Postgraduate

  Kayıt Dışı Ekonominin İktisadi Mali ve Kurumsal Nedenlerinin Analizi

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English