Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2013 - 2017 Research Assistant

    Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü