Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of individuals' satisfaction with health care services in Turkey

HEALTH POLICY AND TECHNOLOGY, vol.8, no.1, pp.24-29, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Sağlık Kurumlarında Değişim Liderliği

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, pp.89-103, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the Use of Strategic Management Tools by Hospital Executives in Turkey

JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, vol.21, no.1, pp.38-52, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.2, pp.135-148, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışlarının İşte Üretkenliklerine Etkisi

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, vol.8, no.30, pp.291-303, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Çalışanlarının Paternalistik Liderlik Algılarını Etkileyen Etmenler

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.19, no.32, pp.1-7, 2017 (Other Refereed National Journals)

Liderlik ve Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki: Bir Literatür İncelemesi

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS), vol.3, no.2, pp.175-196, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Swot Analizinin Sağlık Kurumlarında Uygulanması Ev İdaresi Örneği

İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.17, no.4, pp.193-214, 2015 (Other Refereed National Journals)

ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UYGULAMASI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.122-141, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.18, no.2, pp.219-251, 2015 (Other Refereed National Journals)

Ankara da Seçilen Bazı Hastanelerde Afet Yönetimine İlişkin Mevcut Durum Değerlendirilmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.17, no.1, pp.45-58, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sağlık Yönetimi Bölümleri ve Akademisyenlerinin Profili

I. International 11. Health and Hospital administration Conferenc, 13 - 15 October 2017

THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP AND ORGANIZATION CULTURE: A LITERATURE REVIEW

6th ICoSReSSE International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 12 - 14 May 2017, pp.87-88

Sağlık Yöneticilerinin Cnsiyet Profilleri Ankara İli Örneği

10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Turkey, 1 - 03 December 2016

ÖZEL HASTANELERİN REKLAM FAALİYETLERİNİN HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14 - 16 October 2016

Books & Book Chapters