Education Information

Education Information

  • 2003 - 2008 Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etütleri Enstitüsü, Demografi, Turkey

  • 1995 - 1997 Postgraduate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Çalışmaları, Turkey

  • 1987 - 1993 Undergraduate

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English