Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Maden, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Farklı öğütme mekanizmalarının, fiziksel ve mineralojik parametrelerin çimento servis özellikleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği (Yl) (Tezli)

 • 2000 Postgraduate

  Ankara merkezi atıksu arıtma tesisi atığının çimentoya katılabilme olanaklarının araştırılması

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English