Publications & Works

Books & Book Chapters

Akademik Yönden Yeniden Yapılanma Önerisi

in: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma, , Editor, Aydınlar Matbaası, pp.9-58, 2002

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Akademik Yönden Yeniden Yapılanma Önerisi

in: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I, Karataş, Kasım; İl, Sunay, Editor, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Ankara, pp.10-58, 2002

Sosyal Hizmet Eğitimi ve Araştırma

in: 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi, Kasım Karataş, Editor, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkez Yayını No.: 1, Ankara, pp.239-242, 1995