Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Çocuk Gelişimi, Turkey

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Turkey

 • 2004 - 2013 Undergraduate

  Anadolu University, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk çocuklarına ana dili öğretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri: Program ve kitap ölçeğinde

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi

 • 2011 Postgraduate

  Beden dilinin yabancılara Türkçe öğretiminde etkisi

  Gazi University

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English