Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TEKNOLOJİ VE ÖĞRETME: ÖĞRETMENLERİN VAROLAN UYGULAMALARI VE GÖRÜŞLERİ

VIth International EurasianEducational Research Congress, 19 - 22 June 2019, vol.1

TEKNOLOJİ VE ÖĞRETME: ÖĞRETMENLERİN VAROLAN UYGULAMALARI VE GÖRÜŞLERİ

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1

TEKNOLOJİ VE ÖĞRETME: ÖĞRETMENLERİN VAROLAN UYGULAMALARI VE GÖRÜŞLERİ

VIth International EurasianEducational Research Congress, 19 - 22 June 2019, vol.1

TEKNOLOJİ VE ÖĞRETME: ÖĞRETMENLERİN VAROLAN UYGULAMALARI VE GÖRÜŞLERİ

VIth International EurasianEducational Research Congress, 19 - 22 June 2019, vol.1

Teknoloji ve Öğretme: Öğretmenlerin Var olan Uygulamaları ve Görüşleri.

VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER)., 19 - 22 June 2019

Tutuklu Anneler ve Geride Kalan Çocukları Erken Çocuklukta Gelişimsel Sonuçlar, Riskler ve Zorluklar

VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.108-109

Beyin Plastisitesi ve Erken Müdahale

IV. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, vol.1, pp.802-811

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocukların İstenmeyen Davranışlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.366-367

Ergenlerde Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının Ergen Tutumları Üzerindeki Etkisi

V th International Eurasian EducationalResearch Congress (EJER 2018), Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuklara Yönelik Yaklaşımlarının İncelenmesi

V. International Eurasian Educational Research Congress, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Erken Müdahale Kapsamında Taranan 0-72 Aylık Çocuklarda Gelişimsel Gecikmelerin Gelişim Alanlarına Göre İncelenmesi

2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI 2018), Antalya, Turkey, 29 March - 01 April 2018, vol.1, pp.218

Sağlık Bilimlerinde Transdisipliner Yaklaşımda Çocuk Gelişimcinin Rolü

ıı. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 25 November 2016, vol.3, pp.157-168

Senses in Child Development

ICSD International Conference on Sustainable Development, Skopje, Macedonia, 19 - 23 October 2016, vol.1, pp.438-443 identifier identifier identifier

Early Intervention in Child Development At a Hospital Setting An Example from Turkey

International Journal of Arts & Sciences (IJAS), las vegas, United States Of America, 9 - 12 March 2016

Books & Book Chapters

Doğum Öncesi Gelişim ve Uyum Problemlerine Etkisi

in: Yaşam Dönemleri Uyum Sorunları, Baştemur Şule, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.45-64, 2020

Children with Specific Learning Disability

in: Recent Advances in Health Sciences, A. Adil Çamlı, Bilal Ak, Ramiz Arabacı, Recep Efe, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.393-404, 2016 identifier identifier identifier

Özel Gereksinimli Çocuklarda Tanı ve Değerlendirme

in: Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri, Dinçer Çağlayan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayını-Açıköğretim Fakültesi Yayını, pp.60-97, 2016

Gelişimsel Tanı ve Değerlendirmenin Sonuçlarının Kullanımı

in: Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri, Çağlayan Dinçer, Editor, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Ankara, 2016

Bebeklik ve ilk çocukluk dönemi tipik (normal) gelişim gösteren çocukların gelişimsel özellikleri

in: Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde 0 36 ay gelişimDuyuların Gelişimi ve Desteklenmesi, Bıçakcı yıldız Müdriye, Editor, eğiten kitap, Ankara, pp.26-84, 2015

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

12

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

8

H-Index (Scopus)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals