Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Life satisfaction of older Turks living in Australia

AUSTRALASIAN JOURNAL ON AGEING, vol.36, no.1, 2017 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

The Impacts Of The Economic Crisis On Lifestyles Of Families in Ankara

Indian Journal Of Social Work, vol.73, no.1, pp.97-124, 2012 (SSCI)

Divorce Mothers Challenges and Coping Mechanisms A Turkish Sample

Social Science Journal, vol.4, no.7, pp.205-222, 2009 (SSCI)

Ana Baba Eğitimi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.22, no.110, pp.3-6, 1998 (SSCI)

Anne ve Babaların Anababa Eğitimine İlişkin Bilgi İhtiyacının Belirlenmesi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.20, no.101, pp.56-64, 1996 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Educational Planning for Elderly People

Gerontology and Geriatrics Studies, vol.5, no.3, pp.525-526, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Living In The Same House: An Intergenerational Comparative

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.105-117, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

FARKLI KULLANIM ALANLARININ AYDINLATILMASI VERİMLİLİK VE TEMEL İLKELER

H.Ü.sosyolojik araştırmalar E dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

An Analysis of the Factors That Influence Elders’ Choice of Location and Housing

International Journal of Business Administration , vol.7, no.2, pp.79-85, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Gendered Perspective On Social Policies In Turkey: What Do Women Think?

Journal of Education and Social Policy, vol.2, no.4, pp.191-199, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

AN ANALYSIS OF PARENTS NEEDS FOR PARENT EDUCATION IN CHILDREARING

H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar E dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Aile Yaşantısı Eğitimi Amacı ve kapsamı

H.Ü.Sosyolojik Araştırmalar E dergisi, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Identification of Senior Citizens’ Expectations about Educational Activities

The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, vol.8, no.4, pp.19-27, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Family Lifestyle and Housing Preferences during the Process of Globalization: the Case of Turkey

Journalism and Mass Communication, vol.4, no.12, pp.787-793, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Tek Ebeveynli Aileler: Sorunlar ve Çözüm Yolları

Sosyoekonomi, vol.19, no.19, pp.209-220, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Factors influential in consumers' furniture selection and their preferences regarding product features

International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, vol.3, no.6, pp.23-34, 2008 (Scopus) Sustainable Development identifier

Evde Bakımın Yaşlı ve Aile Açısından Olumlu ve Olumsuz Yönleri

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.39-49, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Yaşlı Kadınların Ekonomik ve Psiko-Sosyal Sorunları

Turkish Journal of Geriatrics/Türk Geriatri Dergisi, vol.9, no.4, pp.234-239, 2006 (Scopus) Sustainable Development

Kadınların Enerji Tasarrufuna İlişkin Bilgileri

Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, vol.3, no.10, pp.17-25, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Kadınların Tüp Gaz Kullanımına İlişkin Bilgileri

Kadın/Women 2000, vol.5, no.1-2, pp.117-129, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

A Study on the Effect of Some Socioeconomic Changes in the Consumer Market on Consumption and Consumer Education

Journal of Qafqaz University, vol.12, no.Fall, pp.1-12, 2003 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yaşlı Ana Babaların Yetişkin Çocukları ile İlişkileri

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1:1, 57, 2001., vol.1, no.1, pp.57, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Tüketici Ünite Olarak Ailenin Eğitiminde Kitle İletişim Araçlarının Rolü

Ev Ekonomisi Dergisi, vol.6, no.7, pp.59-64, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A study for determining the educational needs of older adults for a successful aging

International Forum of Neurosciences, Bürüksel, Belgium, 10 - 12 June 2019

Toplumsal Değişim Sürecinde Yaşlı Eğitiminin Önemi.

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

KUŞAKLARARASI İLETİŞİM AÇISINDAN TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÖNEMİ

9. ulusal yaşlılık kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

THE EXAMINATION OF FINANCIAL SATISFACTION AND INTERGENERATIONAL RESOURCE TRANSFER IN ELDERLY

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society”, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017

Determining Factors that Affect Consumers Decision about House Purchasing

2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Netherlands, 28 October 2016 - 29 October 2017

Books & Book Chapters

The Child Rearing Roles and Responsibilities of Women in Terms of Gender

in: Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri ÖZSUNGUR, Editor, Global Publications , Ohio, pp.411-426, 2021

The Place of Elderly Education Within Adult Education and Model Suggestions Regarding Elderly Education

in: Handbook of Research on Policies, Protocols, and Practices for Social Work in the Digital World, Fahri ÖZSUNGUR, Editor, Global Publications , Ohio, pp.508-522, 2021

Konut Sorunu

Detay yayıncılık, Ankara, 2016

Yaşlılıkta Uyum Sorunları

in: YAŞLILIK: Disiplinlerarası yaklaşım, sorunlar, çözümler – 2 , Velittin Kalınkara, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.43-78, 2016

Yaşlılıkta Uyum Sorunları

in: YAŞLILIK Disiplinlerarası Yaklaşım Sorunlar Çözümler 2, Velittin Kalınkara, Editor, Nobel Akademik yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, pp.43-77, 2016

Yaşlı Tüketiciler ve Konut Tercihi

in: Tüketici Yazıları IV, Müberra Babaoğul, Arzu Şener, Esna Betül Buğday, Editor, TÜPADEM/ Eryılmaz Ofset Ltd.Şti., Ankara, pp.142-157, 2014

Housing Design and Safety for the Elderly

Nova Science Publishers, Inc., New York, 2010

Aile ve Tüketici Bilim Dalının yaşlıya yönelik hizmet alanları

in: Temel Geriatri, Yeşim Gökçe Kutsal, Dilek Aslan, Editor, Güneş tıp Kitabevleri, Ankara, pp.179-190, 2007

Social and Economic Life in Old Age

in: Aging in Turkey, J. Troisi and Y.G. Kutsal, Editor, Veritass Press, Mosta, pp.60-80, 2006

Yaşlılıkta Sosyal ve Ekonomik Yaşam

in: Yaşlılık Gerçeği, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.115-130, 2004

Yaşlı ve Aile

in: Sağlıklı ve Başarılı Yaşlanma , Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi, Ankara, pp.38-45, 2004

Yaşlılıkta Sosyal ve Ekonomik Yaşam

in: Yaşlılık Gerçeği, Yeşim Gökçe Kutsal, Editor, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, pp.115-130, 2004