Education Information

Education Information

 • 2002 - 2008 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik, Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği A.B.D., Turkey

 • 1992 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Biyobozunur polimerik materyaller ve/veya bunların kalsiyum fosfat kompozitlerinin üretimi ve sert doku onarımında kullanımı

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik (Dr)

 • 2002 Postgraduate

  Poli(L-laktat/?-kaprolakton) ve bunların HA/TCP ile kompozitlerinden süperkritik karbondioksit ortamında gözenekli yapıların hazırlanması

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English