Achievements & Reputation

Awards

  • November 2019 POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ / Havayolu Epitel Hücrelerinde SERPINB3’ün Mukus İfadesi Üzerine Etkisi

    Türkiye Ulusal Alerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği

  • November 2019 Solunum yolu yapısal ve inflamatuvar hücrelerinde oksidatif stres cevabının karşılaştırılması

    Türkiye Ulusal Allerji Ve Klinik İmmünoloji Derneği

Citations

Total Citations (WOS): 29

h-index (WOS): 3