Education Information

Education Information

  • 2014 - Continues Doctorate

    Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Araştırmaları Anabilimdalı, Turkey

  • 2014 - 2016 Postgraduate

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları, Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı/Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatı Anabilimdalı, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced German