Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AI, The Key Instrument of Digital Authoritarianism: A Comparative Analysis

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi "Yapay Zeka ve Sosyal Bilimler", Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2023

Blokzinciri Teknolojisinde Merkezsizlikten Merkezileşmeye: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği

Toplum ve Doğa için Blokzinciri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 May 2022, pp.140-156

Akıllı Şehirlerde Veri Yönetimi

Türkiye Belediyeler Birliği 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu “Dirençli Kentler", Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2021 Sustainable Development

Kriz Yönetiminde Veri Merkezli Yaklaşım: COVID-19 Krizi Örneği

V. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.178-180

Environmental Management in the Digital Age

Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 14 February 2021, pp.86 Sustainable Development

Digital Transformation of Public Administration

KAYFOR 17, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.520-539

Books & Book Chapters

Bilgi Toplumu ve e-Devlet'e İlişkin Temel Kavramlar

in: Bilgi Toplumu ve e-Devlet, Barış ÖVGÜN, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.17-36, 2023

Yürütmede E-Devlet Uygulama Örnekleri: Güvenlik, Eğitim ve Sağlık Sektörleri

in: Bilgi Toplumu ve e-Devlet, Barış Övgün, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.101-120, 2023

Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm: E-Belediyecilik ve Akıllı Şehirler

in: Bilgi Toplumu ve e-Devlet, Barış Övgün, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.83-99, 2023

E-Devletin Geleceği

in: Bilgi Toplumu ve e-Devlet, Barış Övgün, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.121-137, 2023

"İyi İdare Hakkı" Bağlamında İnsan Haklarını Koruma Mekanizması Olarak Ombudsmanlık Kurumu

in: Kurumsal ve İşlevsel Boyutlarıyla Türkiye'de İnsan Hakları Problematiği, A. Yılmaz,D. Şahyar Akdemir, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.229-252, 2022

Denetimden Denetişime: İyi Yönetişim İlkeleri Bağlamında Denetim Olgusunun Dönüşümü

in: Kamu Yönetiminin Denetimi, Y. Uysal,F.Güler, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.115-140, 2022 Sustainable Development

Türk Kamu Bürokrasisinde Proje Tipi Örgütlenme Örneği Olarak Cumhurbaşkanlığı Ofisleri

in: Değişim ve Dönüşüm Dinamikleri Bağlamında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, A. Yılmaz,T. Güler, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.65-92, 2021

Metrics

Publication

20

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals